V1 Proroctví o Mesiáši

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Nejdřív děti vyzvěte, aby se pokusily podle svého doplnit text starého proroctví. Přečtěte si, co doplnily a ptejte se jich, proč – co je při tom vedlo, co tím chtěly vyjádřit. Potom si přečtěte tento text z Izajáše a porovnejte ho s tím, co vytvořily děti. Ptejte se, co on chtěl asi vyjádřit. Pak se teprve „vraťte“ k tomu, od čeho-koho tento rajský stav prorok očekává: Co znamená pařez? Co se od něj dá očekávat? Zda je ten výhonek něčím samozřejmým? Vyzvěte děti, aby si samy v bibli našla a do listů výhonku vepsaly, co jej charakterizuje. Můžete pracovat přímo s biblí, nebo jim můžete biblický text vytisnout a nakopírovat.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina