06 David a Goliáš - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Pracovní list nabízí zavádějící vyprávění biblického příběhu. Úkolem dětí je porovnat je s biblickou verzí, rozhodnout, zda a v čem se tato dvě podání liší. Můžete postupovat různě: a) Přečíst si společně text z pracovního listu a - protože je příběh o Davidovi a Goliášovi poměrně známý – ptát se dětí hned, zda podle nich vystihuje biblický příběh a jaké jsou případné rozdíly. Poté si můžete přečíst z bible jako „kontrolu“, jestli tipovaly správně. b) Můžete číst společně oba texty za sebou a společně hledat rozdíly. c) Můžete dětem zadat úkol jako samostatnou práci s biblí. Samostatně mohou pracovat jednotlivci nebo skupiny.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina