11 David a Abšalom

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Zpracováním obrázku můžete začít. Ptejte se pak dětí, jak to, co si sami zavinily, přijaly. Na to lze navázat vyprávěním o tom, jak to přijal David. Obrázek lze jistě dotvořit i po výkladu, kdy budete s dětmi mluvit o tom, zda se také někdy ocitly v podobné situaci jako David.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
DAVID A ABŠALÓM