36 Záchrana Židů - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Děti mají nejprve nakreslit do bublin, jak „to dopadlo“ (Tedy jak dopadly Hamanovy záměry a rady v obdobných bublinách na druhé straně). K tomu potřebují příběh znát. Jak se s ním seznámí, je na vás a vašem posouzení jejich schopnosti. Můžete jim ho vyprávět, můžete jej společně číst, mohou si ho číst samostatně. Protože jde o delší úryvek, bude dobré, když jim ho zestručníte – tj. například rozmnožíte jeho převyprávění. Teprve pak vynikne, jak se záměry a rady Hamana zvrátily – na kůlu, který připravoval Mardokajovi, byl pověšen sám; poctu, kterou navrhoval pro sebe, musel prokázat Mardokajovi; všemocí, kterou namlouval králi (viz. předcházející úloha), byl král lapen (nemohl sám zákon zrušit. Až potom mohou děti plnit druhý úkol: vymýšlet podobný zvrat.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina