03 Saul králem

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Obrázek asi využijete spíš po vyprávění jako podnět k domýšlení jeho významu. O tom, co děti do obrázku dokreslí, společně mluvte a ptejte se, zda to, víc odpovídá tomu, před čím Samuel lid varoval, nebo tomu, jak jednal Saul.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina