29 Ezechielovo vidění - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Pracovní list tentokrát děti vybízí, aby vymyslely podobné podobenství, jaké viděl prorok Ezechiel, s použitím odlišných reálií. Ezechielovo vidění o suchých kostech je poměrně známé. Můžete je dětem připomenout tím, že si nejprve zazpíváte písničku „Divné to věci dnes“ (Svítá 50). Potom si je společně z bible přečtěte (např. každé dítě může číst jeden verš). Řekněte dětem, aby si nejprve rozmyslely, co má asi vidění sdělit, a upozorněte je, že má určitý vývoj. Můžete je k tomu navést otázkami: Na co se Hospodin ptal Ezechiele nad údolím suchých kostí? Co mu Ezechiel odpověděl? Co se stalo v první fázi Ezechielova prorokování? Co při ní ještě chybělo? Stačilo, aby se dala těla dohromady? Co způsobilo tu rozhodující konečnou změnu? … Odpovídá tomu to, co jste vymysleli? K jakému závěru by mělo podobenství dojít, aby neslo stejné poselství, jako u Ezechiele? Stačí, když budou rozbité věci zase použitelné?
Děti si pak mohou vybrat jeden ze čtyř začátků vyprávění a pokračovat v něm. Pokud projeví chuť vymyslet si úplně jinou vlastní obdobu, přivítejte to. Je dobré dětem předem sdělit časový limit, do kterého mohou psát, abyste si mohli jejich podobenství společně přečíst. Po přečtení o jejich podobenstvích společně mluvte. Všimněte si toho, zda zachytily pouze obnovu odepsaných věcí, nebo zda vyjádřily i jejich „oživení“ a to, na čem to „oživení“ podle Ezechielova vidění závisí.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina