02 Izrael ztrácí truhlu smlouvy

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Obrázek můžete opět použít jak na úvod, tak na závěr výkladu. O tom, na co lidé pověrčivě spoléhají můžete nejdřív společně mluvit. Děti potom to, na co přijdete, nakreslí do truhly. Ptejte se jich pak, jestli je napadne, proč to kreslí zrovna do té truhly. Výkladem jim to můžete vysvětlit – pověrčivě lze spoléhat i na boží slovo, i na věci skutečně svaté. Na závěr můžete mluvit o tom, zda by nyní do truhly ještě něco domalovaly.
Pokud děti zpracovávají až po výkladu, je důležité o tom, co nakreslily, mluvit. Na obrázcích se ukáže, zda se vykladači podařilo poselství příběhu dětem sdělit. Při rozhovoru může výklad dotáhnout.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
IZRAEL ZTRÁCÍ TRUHLU SMLOUVY