25 Chizkijáš důvěra proti chvástání - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Horní polovinu pracovního listu můžete použít při motivačním uvedení k rozhovoru o tématu. Nejdřív děti vyzvěte, aby vyluštily rébus (řešení: propaganda – horní řádek vodorovně, pod čarou svisle). Společně o propagandě mluvte: Co to je? Kdo ji využívá? Co je jí podobné? Můžete s sebou vzít nějaké ukázky (fotky řečnících politiků, plakátky, propagandistické politické vtipy…). Od politiky lze přejít k zesměšňování, posmívání, vytahování. Nechte děti samostatně doplnit odpovědi do rámečků. Potom dětem představte postavu z obrázku (18,19 – 35) a vyprávějte biblický příběh. Při vyprávění, nebo po něm, děti napíší, jak na zesměšnění a hrozby reagoval král Chizkijáš. Můžete pak společně mluvit o tom, zda se jeho reakce nějak liší od toho, jak popsaly svoji reakci děti do rámečku. Můžete společně přemýšlet o důvodech případných rozdílů. Pokud děti chtějí, mohou si pak krále Chizkijáše nakreslit.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina