21 Achabův konec - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Pracovní list je koncipován jako vyšetřovací protokol Biblické detektivní společnosti – „Cohelet securitas“. Děti si mají zahrát na detektivy, vyplnit jej a navrhnout bezpečnostní opatření. Záleží na vás, jak detektivní atmosféru navodíte a rozehrajete a jaký způsob práce s vyšetřovacím protokolem zvolíte. Můžete jej dětem rozdat, aby ho vyplňovaly během vašeho vyprávění, a po něm, aby každé vymyslelo „bezpečnostní opatření“. Můžete spolu s ním rozdat dětem bible, aby si příběh samy přečetly a podle něj protokol vyplnily a „bezpečnostní opatření“ potom vymýšlet společně. Můžete děti rozdělit do dvou skupin, ve kterých udělají oboje, a potom budou vzájemně porovnávat, jak protokol vyplnily, a jejich úkolem bude shodnout se na jednom „bezpečnostním opatření“. Důležité je vysvětlit dětem, že by „bezpečnostní opatření“ nemělo řešit pouze důsledky (tj. ohrožení života v bitvě), ale příčiny (tj. zavádějící hlas profesionálních proroků a touhu slyšet jenom to, co potvrzuje vlastní přání).

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina