01 Povolání Samuele

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Obrázek můžete použít buď při motivaci na začátku nebo jako vyústění výkladu. Při motivaci mohou děti napsat do knihy například verš svého křestního kázání ( pokud ho můžete předem zjistit ) nebo verš, který máte v modlitebně, na kazatelně či na kostele ( popř. můžete začít otázkou, zda si všimly, co máte v kostele napsané ). Ptejte se potom, proč tam ten verš je, pro koho tam asi je, zda jim něco říká, zda mu rozumějí atd. Samuelův příběh jim potom může osvětlit jejich situaci.
Při aplikaci si mohou děti vzpomínat na verše, které si pamatují, které je zaujaly a vepsat si je do knihy. Mohou je také vepsat na jeden list v knize a na druhý se pokusit popsat nebo nakreslit situaci, do které by mohl promluvit.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina