32 Judští mládenci v ohnivé peci

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Pracovní list můžete využít k motivačnímu uvedení. Děti roztřídí návrhy z „ohnivé pece“, mohou ovšem také domýšlet další. Při rozhovoru o jejich výběru jistě dojdete jak k realitě strachu ( o lidský život ), tak k otázkám co lidský život vlastně tvoří ( zda z něho podléhá ohni všechno ), tak k otázce smyslu a hodnoty ( která z vybraných věcí je nejdůležitější a v kterém sloupci je ). Na to můžete navázat vyprávěním příběhu a zdůraznit, že nejde jen o odvahu a zázrak, ale o důvěru, ve které je smysluplné riskovat hodně pro skutečnou hodnotu.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
JUDŠTÍ MLÁDENCI V OHNIVÉ PECI
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Druhé přikázání: Nebudeš se klanět modlám.
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Judští mládenci v ohnivé peci