09 David získává království

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Úkol na obrázku předpokládá znalost příběhu. Děti ho tedy mohou dokreslit až po výkladu. Můžete jim přitom ještě přečíst Davidův žalozpěv ( 2.S 1,19 – 27 ) a mluvit o tom, co je na něm zvláštního.
Starší děti můžete také nechat pracovat samostatně. Rozdejte jim bible a obrázky, aby si příběh sami přečetly a podle něj obrázek dokreslily.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
DAVID ZÍSKÁVÁ KRÁLOVSTVÍ