39 Obnova Jeruzaléma

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Obrázek lze použít k motivačnímu uvedení do příběhu. Ten potom vyprávějte jako příklad toho, k jaké reakci vede víra. Pak můžete společně mluvit o rozdílech a shodách mezi tím, co děti nakreslily a co vysvítá z vyprávění. Děti také mohou vymýšlet, jak by mohl příběh asi dopadnout, kdyby v něm izraelci reagovali stejně jako ony.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina