15 Království se rozděluje - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Tabulku z horní poloviny obrázku můžete použít jako motivační uvedení. Děti v ní mají najít a označit různými barvami, co rozděluje a co spojuje. (Pro ty, kdo používají i pracovní listy pro menší děti: tabulka je o několik slov rozšířená.) Porovnejte si jejich výběr a rozdělení. Potom je vyzvěte, aby si během výkladu doplnily jména postav a spojily linkou slova z tabulky s tou postavou z příběhu, s kterou asi souvisí. Po vyprávění mohou děti vybírat v dolní polovině pracovního listu obrázek biblického příběhu, který by podle nich mohl mít s vyprávěním o rozdělení království souvislost. O jejich výběru a souvislostech, které vidí, je třeba společně hovořit. Sám bych vybral obrázek, který připomíná Mojžíše, který poprvé jednal s faraónem. Faraon tehdy reagoval stejně jako Roboám. Tato souvislost naznačuje hlubší – a nečekanou – příčinu rozdělení. Obvykle se tato příčina vidí v neústupnosti Roboáma. Bible však jako prvotní příčinu rozdělení odhaluje naopak ústupnost Šalomounovu, ve které vycházel vstříc svým manželkám, mezi nimiž je na prvním místě jmenována faraonova dcera (11,1). Kvůli této Šalomounově velkorysosti jeho syn možná už neviděl žádné napětí mezi způsoby faraona a moudrostí od Hospodina. Myslím, že rozhovor o této roli ústupnosti, kterou možná děti na začátku zařadí mezi to, co spojuje, je důležitý.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina