39 Obnova Jeruzaléma - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Pracovní list je koncipován jako stolní hra pro tři hráče – dva stavitele a jednoho bořitele. Můžete ji dětem představit na začátku a biblický příběh k ní vyprávět jako „legendu“. Můžete si ji také zahrát po výkladu. Rozstříhejte list na jednotlivé kartičky (Pokud jej podlepíte čtvrtkou, bude se vám hrát lépe a hra déle vydrží.). Kartičky mezi hráče rozdělte: každý stavitel dostane 12 zatáček, 6 rovných a 4 obránce; bořitel dostane 12 zatáček a 6 rovných. Hráči přikládají kartičky tak, aby hradba navazovala. Stavitelé se snaží uzavřít obvod hradeb, ale zároveň usilují o to, aby „město“ bylo co největší. Bořitel se jim pokouší uzavření znemožnit – tj. klade svoje kartičky tak, aby se hradba stále „odkláněla ven“. Stavitelé mohou využít „obránce“ – místo svého tahu položí tuto kartičku před bořitele, čímž jej na jedno kolo zablokují. Pokud se stavitelům podaří uzavřít hradby, získává každý z nich tolik bodů, z kolika kartiček jsou hradby postaveny. Pokud se hradby uzavřít nepodaří, získává body za využité kartičky bořitel. Hrají se nejméně tři kola (popřípadě dále násobky třech), aby se každý hráč vystřídal v obou rolích. Můžete také použít kartičky ze dvou listů a hrát v šesti hráčích.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina