13 Šalomounova moudrost a sláva - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Pracovní list je soustředěn na děj 3.kapitoly 1. knihy Královské. Text na obrázku má de facto dvě části: 1) První část se týká Šalomounovy modlitby v Gibeónu a děti v ní mají doplnit chybějící informace. Mohou to udělat při vašem vyprávění nebo ze samostatné četby bible (oddíl: 3,1-15).
2) Druhá část se týká Šalomounova soudu. Zde si mají děti přečíst, o jaký případ jde, a nejdříve navrhnout jejich vlastní řešení. S případem se mohou seznámit buď v textu na listě, nebo jim můžete nakopírovat a rozdat biblický text 3,16-23. Teprve poté, co s dětmi proberete jejich řešení, přečtěte si společně z bible, jak případ řešil Šalomoun a děti ať si to stručně zapíšou na pracovní list. Nakonec můžete srovnávat v čem se ta řešení liší.

Cílová skupina