23 Přemožení syrských - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

V horní polovině nabízí pracovní list „popletený biblický příběh“. Z důvěry, která jedná na první pohled absurdně a tím vítězí a odzbrojuje, dělá spíš šikovnou a vychytralou lest a diplomacii. Děti si je mají přečíst a pak do rámečku pod ním napsat, co je asi podle nich v biblickém vyprávění jinak. Přečtěte si pak jejich tipy společně. Potom jim můžete vyprávění buď přečíst z bible, nebo stručně převyprávět, nebo si je mohou přečíst každý sám a přitom si mohou barevně označit tipy, u nichž se trefily. Na případných rozdílech vynikne zvláštnost biblického příběhu. Potom mohou doplňovat rámečky v dolní polovině listu a můžete o nich společně mluvit.

Cílová skupina