14 Stavba a posvěcení chrámu - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Pracovní list tentokrát není zaměřen na biblickou úlohu, ale na konkrétní realitu – váš kostel. Doufám, že toto spojení může pomoci – a) zkonkrétnit biblické vyprávění, b) osvětlit význam toho, v čem se děti pohybují. Můžete postupovat dvojím způsobem: Buď začnete od úkolů pracovního listu, které se týkají vašeho kostela, a rozhovor o něm se stane motivací pro biblické vyprávění. Nebo budete nejprve stručně vyprávět o stavbě chrámu a úkoly z pracovního listu poslouží k jeho aplikaci a domýšlení. Jistě přitom nejde o to, abyste zkratkovitě srovnali stavbu a podobu chrámu se stavbou a podobou vašeho kostela. Mluvte o rozdílech i obdobách, hledejte je.
Pro vyprávění o Šalomounově chrámu můžete použít ilustraci z publikace T.Dowley, Školní průvodce biblí, ČBS 1994. Pro úkoly z pracovního dětem poskytněte materiály o vašem kostele – sborníky k různým výročím sboru a kostela, kroniku sboru, pohlednice, fotky, publikaci „Církev v proměnách času“ aj. Nechte děti, ať s nimi samostatně pracují. Pokud máte zároveň s nedělní školou bohoslužby a děti nemohou jít do kostela, můžete interiér nafotit a vytisknout nebo promítnout. Důležitý je rozhovor o významu věcí v interiéru kostela.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina