40 Vyprávění o Jonášovi - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Pracovní list k Jonášovi obsahuje jeho záměrně přeznačený příběh. Zachovává známé prvky (cesta na lodi, bouře, Jonáš v moři, veliká ryba a Jonáš v ní, Jonášovo čekání na kopci, strom i červa a otázku nakonec), ale dává jim úplně opačný význam, při kterém Jonáš vystupuje jako vzorný věřící. Děti mají samy odhadnout, zda je známý příběh o Jonášovi převyprávěn dobře či ne. Pokud se jim bude zdát, že je v něm něco jinak než v bibli, mají si to označit. Teprve potom přijde – jako rozhodčí různých návrhů – ke slovu biblický text. Můžete jej převyprávět, společně číst, nebo kontrolu zadat jako samostatnou práci. Na závěr společně shrňte rozdíly mezi biblí a pozměněným příběhem.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina