01 Povolání Samuele - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Pracovní list mohou děti doplňovat buď během vašeho výkladu, ve kterém hlavní postavy příběhu představíte, nebo jako samostatnou práci s biblí, případně s biblickým slovníkem, kde bude význam jmen uveden. Sami mají rozhodnout, který obrázek té které postavě odpovídá. Po doplnění jmen a jejich významů vyzvěte děti, aby se pokusily rozdělit postavy na dvě skupiny (mohou např. obtáhnout obdelníky dvěma barvami), a ptejte se jich na důvod rozdělení. Poté můžete příběh dál vyprávět nebo číst. Na závěr děti vyzvěte, aby jinou barvou obtáhly a) koho Bůh vyslyšel, b) koho Bůh oslovil. Porovnejte pak společně, v jakém vztahu je toto poslední zarámování k rozdělení na skupiny. Nakonec mohou děti vymýšlet charakteristické výroky postav. Mohou je buď hledat v biblickém textu, nebo samy domýšlet.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina