20 Nábotova vinice - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Úkoly z pracovního listu předpokládají znalost příběhu. Nejdřív se s ním tedy musí děti seznámit – buď vaším výkladem nebo čtením (společným, samostatným…). Úkoly mají děti vést k jeho reflexi. Na vraždě Nábota se podepisují mnozí – Achab svou žádostí, která ovlivňuje, jak o jednání s Nábotem referuje své ženě, a svojí nečinností, ve které za sebe nechává jednat druhé; Jezabel absolutistickým pojetím moci, falšováním dokumentů a inscenováním soudního procesu; šlechtici a sousedé Nábota slepou poslušností vůči mocným; křiví svědkové… Hospodin však jako vraha označuje krále Achaba, který je vlastně v příběhu dost pasivní a sám přímo žádné zlo neosnuje, naopak jej skrupule vedou k rozladění. Děti pak mají vybrat z kruhu, proč je Achab označen za vraha. Šlo mi o to (doufám, že v intenci příběhu), aby si uvědomily, že zrůdnost celého případu není až v dokonaných činech, kterých se Achab přímo nedopouští, ale začíná u něčeho, co nevypadá tak důležitě a nebezpečně – u žádosti a u nevyužité pravomoci. O výběru je třeba s dětmi hovořit a ujasňovat si společně i význam ostatních možností.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina