V2 Klanění mudrců

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Většina dětí má vánoční vyprávění za notoricky známé a často nic nového neočekává, čímž klesá jejich pozornost. Přitom velká část vánočních vyprávění, písniček, obrázků a betlémů vrší a kombinuje prvky jednotlivých evangelijních svědectví, aniž by vnímala význam, který v nich mají a nesou. Proto je pracovní list koncipován jako malá inventura, která má pomoct jednotlivé prvky rozdělit a tak si lépe uvědomit jejich význam v tom kterém vyprávění. Dává také možnost uvědomit si rozdílnost jednotlivých podání, díky níž je možné poznat, že nejde o popisnou reportáž o tom, jak se Ježíšovo narození odehrálo, ale máme před sebou svědectví, které se snaží vyjádřit jeho význam.
Obě biblická vyprávění o narození Ježíše ( Mt 2,1-23; L 2,1-24) si nejdřív s dětmi přečtěte (Děti si je mohou číst samostatně, nebo společně třeba každé dítě jeden verš.). Pak je vyzvěte, aby udělaly úkoly z pracovního listu – nadepsaly obrázky a roztřídily, co z prostředního sloupce ke kterému obrázku patří. Můžete to samozřejmě dělat i společně (prostřední sloupec můžete přepsat na velký papír nebo jej mít na kartičkách). Při rozdělování nebo při porovnávání toho, jak děti prvky rozdělily, je prostor k tomu, abyste poukázali na jejich význam. Některé (tři králové, vůl a osel) nelze přímo přiřadit ani k jednomu obrázku. V evangeliu je nenajdete. Můžete se dětí ptát, zda tam tedy mají, co dělat. Můžete přitom poukázat na to, že nejsou jenom žánrovým doplňkem, ale dalším pokusem o interpretaci ( viz. Ž 72,10.11.15; Iz 60,6; Iz 1,3).

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina