35 Královna Ester

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Děti mají najít správnou cestu bludištěm od Mardokaje k Ester. Tu kromě průchodnosti vyznačuje i Mardokajovo varování. Mladší děti ji mohou hledat až po vašem vyprávění, kdy už varování budou znát, což jim pomůže. Pro starší děti může obrázek posloužit jako kvíz, který soustředí jejich pozornost na příběh: Nejdřív jim dejte pracovní list, aby našly cestu bludištěm. Potom jim rozdejte bible, aby si našly knihu Ester a podle rady, kterou na správné cestě přečetly, přišly na to, koho představuje druhá postava na obrázku. Přečtěte si s dětmi i „bludné cesty“ a mluvte společně o těchto a dalších alternativách, které se při riskantním rozhodování mohou objevit.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina