28 Jeremjášovo utrpení

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10Kč

Úkol z obrázku lze použít k motivačnímu uvedení do příběhu. Řekněte dětem ať si bublinu s odpovědí, kterou považují za správnou, vybarví. Potom si je společně přečtěte a mluvte o nich. Sami řešení dětí nehodnoťte. Místo toho vyprávějte příběh a ptejte se dětí, zda jejich řešení odpovídá nebo neodpovídá Jeremjášovu postoji, co podle něho znamená podvádět sebe sama a co je podle něho nadějné.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
JEREMJÁŠOVO UTRPENÍ
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Jeremjáš: uprostřed zkázy naděje