26 Jóšijáš král reformátor - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Biblické vyprávění a pracovní list spojují otázky o tom, co má a co nemá v kostele (v bohoslužbě) být, kdo tohle uvažování iniciuje a kdo v něm je nebo má být směrodatný. Je na vás, zda začnete od úkolů pracovního listu – tedy od zkušenosti, postojů a názorů dětí – a jako určité vodítko jim pak představíte příběh, nebo zda začnete vyprávěním příběhu a práci s pracovním listem pojmete jako jeho domýšlení do situace dětí. Při samotné práci s ním vyzvěte děti, aby nejdřív například vybarvily v horní části papíru elipsy s tím, co podle nich do kostela patří. Následně mohou jinou barvou obtáhnout třeba tři elipsy s tím, co z toho je podle nich v kostele nejdůležitější. Potom mohou do prázdných elips vymýšlet, co by jim v kostele ještě chybělo a nakonec je nechte napsat do dolní elipsy, kdo by o tom, co má v kostele být, měl rozhodovat. Po každém úkolu je třeba si výsledky společně přečíst a mluvit o nich.

Cílová skupina