11 David a Abšalóm - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Pracovní list můžete použít k motivačnímu uvedení, při výkladu nebo k jeho domýšlení:
K motivačnímu uvedení – Rozdejte dětem listy a vyzvěte je, aby zkusily roztřídit ovály v kopci podle toho, co podle nich patří spíš k lítosti a co k touze po moci. Mohou třeba každé vybarvit jinou barvou. Ptejte se jich, proč je tak rozdělily. Potom jim vyprávějte příběh s tím, aby si jednak do oválů nad kopcem doplnily jména postav, jednak aby si již použitými barvami zakroužkovaly v roztříděných oválech, co by popřípadě vzhledem k vyprávění změnily. O případných změnách potom společně mluvte.
Při výkladu – Děti si mohou doplnit jména a roztřídit možnosti v oválech během vašeho výkladu. Úkol je podnítí, aby ho sledovaly s větší pozorností.
K domýšlení výkladu – Listy rozdejte dětem až po vyprávění a vyzvěte je, aby je zpracovaly podle zadání. Výsledky si společně projdete. Ukážou vám, co děti z vašeho vyprávění slyšely a dají vám možnost to doplnit, či poopravit. Můžete také děti vyzvat k tomu, aby vymyslely ještě další možnosti.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina