04 Saulova neposlušnost a nekajícnost - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Pracovní list vybízí k jinému způsobu probrání biblické úlohy – ke hře na redaktora tiskové agentury. Její podoba záleží na počtu dětí, jejich samostatnosti i vašich technických možnostech. Hodinu je třeba uvést jako hru. Můžete začít rozhovorem o tom, zda děti sledují noviny, televizi, internetové zpravodajství, jaké časopisy čtou, zda si dovedou představit práci redaktora, zda si ji už někdy vyzkoušely atd. Vyzvěte potom děti, aby si příběhy přečetly v bibli. Potom se už mohou vžít do role redaktorů a navzájem získávat odpovědi na otázky z pracovního listu. Popřípadě může hrát redaktora jedno dítě a ptát se ostatních, nebo můžete vy udělat „tiskovou konferenci“ a děti se mohou jako redaktoři ptát vás. Odpovědi si zaznamenávají do pracovních listů. Pokud jste víc technicky vybavení, mohou děti použít MP3, či jiné nahrávací zařízení. Výsledky je třeba společně probrat.

Cílová skupina