31 Nebúkadnesarův sen

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Aby mohly děti úkol z obrázku splnit, musí příběh znát. Neznamená to ovšem, že je jediná možnost rozdat jim ho až po vyprávění. Zvlášť se staršími dětmi ho můžete využít k samostatné práci. Rozdejte dětem pracovní listy a bible a řekněte jim, aby si příběh sami přečetly a podle toho dokreslily. Výsledky si potom společně prohlédněte a ptejte se, který obrázek a v čem sen dobře vystihuje ( Někdo se soustředil na sochu, jiný na její pád, jiný už do podoby sochy zapracoval Danielův výklad. ), popřípadě co jim sochy, které nakreslily, připomínají ( sochu na náměstí, bustu Komenského či Husa ve farní kanceláři, pomníky na hřbitově…). Odtud se může rozvinout rozhovor, který příběh aktuálně osvětlí.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina