Svd Seslání Ducha svatého

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Úkolem z pracovního listu lze tentokrát schůzku začít. Popřípadě si můžete zvětšit holubici ze středu obrázku (nebo přinést její jiný obrázek) a ptát se dětí, zda vědí, co ve víře představuje a zda by si vzpomněly na nějaké biblické příběhy, kde se vyskytuje. Pak dětem zadejte, aby z velkého kruhu vybraly, co by s Duchem svatým nejspíš spojovaly. Mohou to barevně zakroužkovat, mohou to spojit linkou s holubicí ve středu kruhu. Přečtěte si, co které dítě vybralo, a ptejte se ostatních, zda s tím souhlasí nebo zda mají jiný názor a proč. Snažte se vyvolat diskuzi. Sami můžete vyslovit svoje otazníky nad výběrem, ale braňte se obecně rozhodovat, co je správné a co ne. To společně hledejte: přečtěte si 2. kapitolu Skutků a vyzvěte děti, aby si jinou barvou zakroužkovaly z kruhu to, co se podle nich v biblickém vyprávění o daru Ducha svatého objevilo (zájem o druhé – učedníci vyšli z uzavřeného společenství, nebojácnost, otevřenost k cizincům, kázání, křest, výtržnost, porozumění…). Ptejte se dětí, zda se s tím jejich výběr shoduje, v čem se liší atd. Nakonec si můžete zazpívat text písničky (melodie – Svítá 39).

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina