12 David znovu králem - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Biblický příběh ukazuje obtížnost situace člověka (Davida i Joaba), který nestojí jenom v jednou vztahu, není vázán jenom jedním poutem a jednou odpovědností. Pracovní list proto vybízí děti, aby v příběhu našly důvody pro postoje, které tvoří toto napětí. Použijete jej tedy až po vyprávění. Důvody pro obojí mohou děti hledat samostatně nebo je můžete hledat společně. Při rozhovoru o nich si děti mohou uvědomit souvislosti, které přiměřenost konečného postoje ovlivňují.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina