37 Jób - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Úkol z obrázku zadejte dětem na začátku. Vybrané výroky mohou třeba vybarvit jednou barvou. Mluvte s nimi o důvodech jejich výběru. Potom jim nastiňte situaci knihy Job – k Jobovi, kterého postihla veliká neštěstí, přicházejí jeho tři přátelé a snaží se ho utěšit a domluvit mu. Nechte děti tipovat, které výroky jsou Jobovy a které jeho přátel. Mohou je třeba obtáhnout dvěma barvami. Pak to můžete podle bible zkontrolovat (1,21; 2,10; 3,11; 4,8; 5,17; 7,16; 7,20; 9,21; 9,24; 11,17; 15,13-14; 19,6; 22,21; 25,4). Nakonec vyzvěte děti, aby našly 42,7 – místo, které dává rozřešení otázky z obrázku a ukazuje, že obvyklý pohled na knihu Job, podle kterého je Job Bohu blízko až na konci, když se se situací pokorně srovná, bibli neodpovídá. Opravdová víra vždycky odpověď nemá. Člověk není Bůh. Její poctivost je právě v tom, že o odpověď zápasí a neutíká z napětí obecnými formulkami.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina