10 Davidův hřích a pokání - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Děti mají vymyslet obdobné podobenství, jakým Nátan přivedl Davida k poznání a odsouzení jeho hříchu, aniž si byl David vědom, že přitom hodnotí sebe. Je na vás, abyste odhadli schopnost dětí ve vaší skupině a podle toho zvolili jeden z následujících postupů. Buď děti seznámíte pouze s jednáním Davida ( Můžete příběh až po příchod Nátana převyprávět, můžete si jej společně přečíst z bible nebo si samostatně přečtou jeho stručné shrnutí na pracovním listě.) a vysvětlíte, že Náman pak měl předložit Davidovi obrazný příběh, který vyjádří, jak zle David jednal, aniž by ho přitom jmenoval, aby je mohl David sám zhodnotit. A vyzvete je, aby se jej pokusily vymyslet. Nebo děti seznámíte i s Nátanovým podobenstvím a vyzvete je, aby vymyslely jiné, které bude mít stejnou úlohu. Společně si je pak přečtete. V prvním případě nakonec převyprávíte či přečtete, co Nátan Davidovi opravdu řekl. V obou můžete společně mluvit o tom, zda se podobenství dětí od toho Nátanova liší a v čem.

Cílová skupina