V3 Zjevení na cestě do Emauz

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Pracovní list nabízí „scénář“ pro comics. Pokud chcete děti získat pro jeho kreslení a inspirovat, přineste si ukázky různých comicsů a zeptejte se dětí, jestli je mají rády, jaké četly, jaké mají atd. Můžete se zeptat také na to, zda někdy už zkoušely comics nakreslit. Pokud ano, je to skvělé. Pokud ne, máte pro ně pomoc – scénář, který už napovídá, co na kterém obrázku bude. Podle toho, jakou máte skupinu, můžete zvolit různý postup: A) Biblický text si nejprve přečtete společně, abyste znali celý příběh. Potom vždy přečtete úryvek, který má daný obrázek znázorňovat, a ptáte se dětí, co by na tom obrázku tedy mělo být. Necháte ho děti nakreslit. U dalšího obrázku postupujete obdobně. B) Rozdáte dětem bible, aby si text našly (nejspíš jim budete muset pomoci), vysvětlíte jim, co znamenají odkazy v kroužcích na pracovním listu a potom už je necháte tvořit samostatně. C) Pokud není dost času, aby si každé dítě nakreslilo celý comics, můžete jeho jednotlivá políčka mezi děti rozdělit. Každé dítě nakreslí jeden obrázek a nakonec je dáte vedle sebe tak, aby utvořily celý příběh. (Pokud se děti vrací do shromáždění, můžete také jednotlivá políčka comicsu zvětšit a každé dítě pak přinese do shromáždění svůj obrázek a dospělé můžete třeba vyzvat, aby je seřadili, jak by měly jít správně za sebou.)
V každém případě je dobré o tom, jak děti dané scény ztvárnily, společně mluvit. Můžete se dětí ptát, co se jim na obrázku druhého líbí, co podle nich dobře vystihl, co by třeba nakreslily trochu jinak a proč. Pokud se jim nakreslená scéna nezdá, bude nejlepší znovu si z bible přečíst verše, které má znázorňovat.

Odkaz na katechetickou přípravu

Druh aktivity

Cílová skupina