20 Nábotova vinice

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10Kč

K tomu, aby děti mohly obrázek podle zadání dokreslit, potřebují příběh znát. Použijete ho tedy až po vyprávění. Obrázky vám ukážou, jak bylo vaše vyprávění srozumitelné. Společně si je ukažte a mluvte o nich spolu – zda se děti shodují; kdo podle nich nese z uvedených možností největší vinu za Nábotovu smrt; dovedly by je podle toho seřadit? Tento rozhovor potom můžete dál rozvést: o jaká přikázání se v příběhu tedy jedná; připomíná vám to nějaké situace z naší historie a přítomnosti, kdo na nich nese vinu?

Odkaz na katechetickou přípravu: 
NÁBOTOVA VINICE
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Nábot a Achab