03 Saul králem - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Horní polovinu pracovního listu můžete použít k motivačnímu uvedení. Vyzvěte děti, aby si vymyslely a na příslušné strany napsaly příklady toho, co může udělat vládce dobrého a co zlého. Potom příběh vyprávějte, nebo si ho společně přečtěte z bible. Po výkladu nebo rozhovoru o přečteném příběhu zadejte dětem úkol ze spodní poloviny pracovního listu. Zkuste pak společně porovnat nápady z horní poloviny s výběrem z té dolní.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina