33 Vidění krále Belšasara - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Úkol z horní poloviny listu můžete použít jako motivační uvedení. Společně si projděte, co děti vybraly. Po vyprávění nebo přečtení biblického příběhu se můžete k úkolu znovu vrátit a vyzvat děti, aby jinou barvou označily, pokud nyní chtějí svůj výběr nějak opravit. Mohou si vzájemně radit, domlouvat se. Potom se jich zeptejte, čí je podle biblického příběhu ta ruka ve spodní části obrázku a co psala. Kdo nám tedy vystavuje účet? Nebylo právě to, že se Beltšasar zaměřil jenom na získání velikosti a odvahy, jeho základním omylem? A záleží přitom tolik na tom, zda jsou prostředky „bezbožné“ či „zbožné“? Myslím, že ne ( viz. např. 1.Sam 4; 1.Sam 13; 1.Kor 13). Pokud se cokoli stane jenom prostředkem k získání velikosti a odvahy, je to asi špatně. Důvěra ji nechává na Bohu, který sám vystavuje účet. To je, myslím, třeba zdůraznit, ať už jste společně došli k jakémukoli výběru. Proto nakonec můžete vše uzavřít pokusem s mlékem a svíčkou. Ty je třeba si nachystat.

Cílová skupina