05 David pomazán za krále

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10Kč

Obrázek můžete použít po motivačním rozhovoru ( nebo přímo jako motivaci ). Vyzvěte děti, aby si sami tiply, kdo by se ze skupiny na obrázku hodil na krále a kdo ne nebo koho asi Samuel za krále vybere a koho asi nevybere. Ptejte se jich na důvod jejich volby. Do Samuele a rozdílu mezi naším a božím pohledem se potom budou moct lépe vžít. Výklad pro ně bude zároveň vyřešením jejich hádanky.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
DAVID POMAZÁN ZA KRÁLE