09 David získává království - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Úkol z pracovního listu mohou děti zpracovávat během výkladu a poté si navzájem výsledky porovnejte a společně o nich mluvte. Nebo můžete úkol po výkladu zpracovávat společně. Ptejte se přitom dětí, jaká pokušení přináší ta situace, kdy se karta obrátí, a to nejen v příběhu o Davidovi. Možnosti, které pracovní list nabízí, nedávají vždy jednoznačně jenom jednu variantu, jak David jednal. U třetího výběru je nejspíše možné zatrhnout obě. Při rozhovoru o výběru možností nejde jenom o to, aby děti našly tu „správnou“, ale aby si uvědomily náročnost situace a skutečný zápas s pokušením, které přináší, a s nímž se David všelijak potýkal.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina