17 Prorok Elijáš - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Pracovní list můžete použít trojím způsobem:
a)Děti jej mohou doplňovat samostatně podle bible. Napište jim na tabuli nebo velký papír, kde příslušné příběhy v bibli najdou. Rozdejte jim bible a určete čas, do kdy mají doplnit otázky na odpovědi. Společně potom výsledky práce projděte, upřesněte, případně poopravte. Ptejte se potom dětí, co se jim z příběhu líbilo, co je zaujalo, co se jim zdá divné, a mluvte o tom.
b)Můžete dětem listy rozdat a vyzvat je, aby se pokusily během vašeho vyprávění zachytit odpovědi na dané otázky. Po vyprávění zase výsledky společně projděte.
c)Pracovní listy můžete také rozdat až po vašem výkladu a vyzvat děti, aby odpověděly na otázky podle toho, co si zapamatovaly. Mohou to dělat jednotlivě nebo v několika skupinkách, kde se mohou vzájemně domlouvat. Poznáte, co si z vašeho vyprávění pamatují. Můžete důležité momenty zopakovat. Můžete doplnit, co dětem uniklo.

Cílová skupina