07 Jonatan a David - st

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10Kč

Odpovědi na otázky z pracovního listu mohou děti doplňovat buď během vašeho výkladu nebo podle textu bible. Ten můžete číst společně nebo si jej děti mohou číst samostatně. Podle toho, jak jsou děti schopné, necháte doplnění úplně na nich, nebo se na něm můžete společně domlouvat a dalšími otázkami je k němu navádět. Společně si proberte, co doplnily. Potom mluvte společně o tom, co tedy podle příběhu patří ke skutečnému přátelství a zapište to do listu.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
JÓNATAN A DAVID
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Hospodin je s tebou – a co na to já?