07 Jonatan a David - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Odpovědi na otázky z pracovního listu mohou děti doplňovat buď během vašeho výkladu nebo podle textu bible. Ten můžete číst společně nebo si jej děti mohou číst samostatně. Podle toho, jak jsou děti schopné, necháte doplnění úplně na nich, nebo se na něm můžete společně domlouvat a dalšími otázkami je k němu navádět. Společně si proberte, co doplnily. Potom mluvte společně o tom, co tedy podle příběhu patří ke skutečnému přátelství a zapište to do listu.

Cílová skupina