31 Nebůkadnesarův sen - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Úkol z pracovního listu může plnit dvojí úlohu: buď může děti zaujmout, soustředit a stát se odrazovým můstkem pro vaše vyprávění, nebo může po něm vyjádřit, zopakovat a potvrdit jeho poselství. V prvním případě rozdejte listy dětem na začátku a vyzvěte je, aby ze slabik v soše poskládaly sloku písničky (Jde o „Chvalozpěv“ – Svítá 215 či Dodatek 632; 1. sloka – slabiky postupují odshora dolů), písničku si ve zpěvnících našly a do kamene vepsaly její refrén. Můžete si ji pak zazpívat. A ptejte se dětí, proč je asi ta písnička napsaná právě na soše, jestli vědí, o jakou sochu se jedná a kdo tu sochu postavil nebo viděl. Jako odpověď jim můžete vyprávět biblický příběh. V druhém případě budete s listem pracovat až po vašem výkladu. Až děti písničku složí a její pokračování do listu vepíší, zazpívejte si ji. Můžete potom děti vyzvat, aby navrhly ještě jiné písničky, které by šlo do sochy vepsat a které by vyjadřovaly to, co vidění sdělovalo. (např. „V nebi je trůn“ – SV 360, „Proč se svět marností…“ – EZD 689…). To lze pojmout i jako hru: nakopírujte dětem pracovní list, u kterého vymažete ze sochy slabiky. Vyzvěte je, aby z písničky, kterou navrhují, udělaly pro ostatní podobný rébus, jaký je na pracovním listu. Pak si listy mohou vyměnit ve dvojicích, nebo můžete písničky hádat a skládat společně.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina