34 Daniel ve lví jámě - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Děti mají seřadit obrázky podle biblického příběhu správně za sebou. (Pořadí zleva odshora: 5, 3, 8, 2, 7, 4, 1, 9, 6.) Jak budete postupovat, záleží na tom, zda a jak děti ve vaší skupině biblické příběhy znají. Pokud děti příběh o Danielovi ve lví jámě už znají, můžete je hned vyzvat, aby se pokusily obrázky očíslovat a pak si příběh z bible společně číst a pořadí kontrolovat. Pokud děti příběh spíš neznají, můžete jej buď vyprávět a děti se při vyprávění budou snažit pořadí zachytit, nebo jim úkol můžete zadat jako samostatnou práci s biblí – samy si budou příběh číst a obrázky podle toho očíslují. Pořadí si společně zkontrolujte. Přitom můžete vést děti otázkami k tomu, aby si uvědomovaly význam jednotlivých scén. Potom můžete vymýšlet, na co z naší víry nebo zbožnosti by nás mohli protivníci nachytat, jako nachytali Daniele. Důležité přitom je, aby si děti na příkladu Daniele uvědomily, že „vítězstvím“ není vyzrát na protivníky tím, že se té možnosti nachytání vyvarují.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina