28 Jeremjášovo utrpení - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Horní část obrázku můžete použít jako motivační uvedení. Děti mají vybarvit ty bubliny, které obsahují to, o čem si myslí, že by jim opravdu pomohlo, kdyby byly vyvolány a neučily se. Přečtěte si společně, co které dítě vybralo. Ptejte se dětí, co se jim z toho výběru zdá nejlepší, co se jim naopak úplně nezdá (popř. Co by považovali za nejlepší kamarádi? Co rodiče?...) Potom dětem přibližte, že prorok Jeremjáš mluvil do podobné situace, a vyzvěte je, aby vyluštily, co on říkal a připomínal Božímu lidu, tedy křížovku. (Tajenka: „Nepodvádějte sami sebe“). Můžete se pak dětí ptát, jak se asi Izraelci sami podváděli nebo mohli podvádět. Nakonec jim to vyprávěním „prozradíte“.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina