05 David pomazán za krále - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Doplňovačku mohou děti luštit buď když dojdete ve vyprávění k tomu, jak Hospodin reagoval na Samuelův první dojem, nebo hned na začátku hodiny. Pokud zvolíte druhou variantu, ptejte se potom dětí, proč asi Hospodin Samuelovi říká právě tohle. V rozhovoru pak můžete pokračovat třeba otázkou, zda to znamená, že je zákonitě – jako tomu bývá v pohádkách – nevábný zevnějšek příznakem dobrého srdce, nebo zda my můžeme vždy poznat, jaké má kdo srdce. Sami neodpovídejte. Vyzvěte děti, aby si poslechly příběh a řekly, zda na ty otázky nějakou odpověď dává. Myslím, že z obojího klišé vyvede.

Odkaz na katechetickou přípravu

Druh aktivity

Cílová skupina