27 Prorok Jeremjáš ohlašuje soud nad Jeruzalémem

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10Kč

Skládat s dětmi rozřezanou knihu je asi lépe až po vyprávění, kdy jim bude zřejmá souvislost s vyprávěním. Úkol jim můžete představit tak, že si nyní sami zahrají na proroka, který měl dát znovu dohromady zničené proroctví. Je ovšem také možné skládankou začít. Když se jí dětem podaří dát dohromady, ptejte se, zda poznají, o jakou knihu jde. Pokud na to přijdou, ptejte se dál, proč je asi rozřezaná, kdo by to mohl udělat a proč. Na to potom jde navázat vyprávěním, jak bylo boží slovo králi nepříjemné a proč.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
PROROK JEREMJÁŠ OHLAŠUJE SOUD