23 Přemoženi syrských

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10Kč

Zpracování obrázku můžete zařadit na začátek i na závěr vyprávění. Děti odstřihnou kartičky a snaží se je roztřídit podle toho, co nepřátelství posiluje a co je přemáhá. Pokud to dělají na začátku, uvádí je to do tématu vyprávění a mohou potom svůj pohled porovnávat s poselstvím příběhu. Pokud obrázek zpracovávají po výkladu, ukáže se, zda jste jej podali srozumitelně a zda jej ony pochopily. Domýšlení dalších možností pak vede k jeho aplikaci. O tom, co děti napadlo, je třeba společně mluvit.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
PŘEMOŽENI ARAMEJCŮ (SYRSKÝCH)
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Přemožení Aramejců