08 Saul pronásleduje Davida - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Pracovní list může posloužit k výkladu i jeho domýšlení. Rozdejte dětem list na začátku. Jejich úkolem je doplnit do prázdných bublin comicsu text. Buď můžete oddíl 1.S 24 číst společně a společně se domlouvat na doplnění nebo můžete dětem rozdat bible a vyzvat je k samostatné práci. Společně si potom projděte, co doplnily. Při obojím můžete poznámkami text osvětlovat a vykládat.

Odkaz na katechetickou přípravu

Druh aktivity

Cílová skupina