38 Návrat ze zajetí a stavba chrámu - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Pracovní list využijete asi spíš po výkladu, kdy už děti budou znát poselství biblického vyprávění, a tak se jim bude lépe skládat vyznání stavitelů. Cihly vystřihejte. Nejdřív budou děti skládat věty. Potom z nich mohou na volný papír postavit (nalepit) chrám. Mohou z cihel buď sestavit jeho obrys, kdy text půjde prostě za sebou a cihly mohou stát i na výšku nebo šikmo, nebo mohou vystavět budovu, ve které bude text následovat po jednotlivých řádcích cihel. Vyznání zní: „Hospodin nás vyvedl z otroctví do svobodné země. My jsme pro svou nevěrnost o zemi i svobodu přišli. Jen díky jeho věrnosti se k obojímu můžeme vrátit. Proto stavíme chrám. U něho svoboda začíná.“

Cílová skupina