16 Izrael i Juda propadají modlářství

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Levou polovinu obrázku můžete využít k motivačnímu uvedení do příběhu. Ptejte se dětí: Je na tom obrázku něco divného nebo není? Co to je? Proč to je divné? Proč na svoje výrobky nebo aktivity dávají lidé boží jméno? Chtějí ho poslouchat, oslavit nebo spíš využít? Úkol z obrázku potom děti zpracují po vyprávění při uvědomování si aktuálnosti vyprávění.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina