08 Saul pronásleduje Davida

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Obrázek použijte až po vyprávění, kdy bude jasné, že se David musel k Saulovi přiblížit nepozorovaně, tj. nesměl o žádný „krápník“ zavadit. Jeho zpracování uveďte tak, že si nyní na Davida v jeskyni děti zahrají. Můžete to udělat i jako soutěž: kdo z dětí se k Saulovi dostane první, aniž by se čarou dotkl nějakého „krápníku“ ( Spěch je namístě, Saul přece nečůral věčně. ). Obrázek může být inspirací pro skutečnou hru: Po místnosti rozestavte hustě židle a další předměty tak, aby nebylo snadné se přes ně dostat na druhou stranu. V jednom rohu pak stojí „Saul“ se zavázanýma očima a má na šatech několik samolepících lístečků. Z druhé strany se k němu má připlížit „David“ a nepozorovaně mu jeden z lístečků sebrat. Saula může hrát jeden z vedoucích nebo se mohou v obou rolích střídat děti.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina